Hello! - Работна тетрадка по английски език за 3 клас

Hello! - Работна тетрадка по английски език за 3 клас

Каталожен №: G170586

Издателство: Просвета

Автори: Нели Георгиева, Емилия Колева

ISBN: 978-954-012-097-3

Година: 124

Страници: 2014

В наличност!
Цена нов: 
4,67 лв.

Описание на артикула:

Работната тетрадка е неразделна част от учебния комплект по английски език. Тя съдържа упражнения за работа в клас и за домашна работа, чрез които се развиват езиковите умения. Упражненията са степенувани по трудност и са много разнообразни: за свързване, оцветяване, рисуване, подчертаване, ограждане, дописване на думи и изречения, слушане и откриване на отговори, изрязване и залепване, систематизиране на информация, кратки описания по дадени модели и други.

В отговор на желанието на учителите да има повече упражнения при преговора в началото на учебната година, авторите разработиха 8 допълнителни страници с упражнения в тетрадката Extra Materials. Те са насочени към преговор на азбуката и учената във 2. клас лексика, предложени са граматични упражнения за преговор на личните местоимения, основните глаголи, словореда на изречението. Упражненията ще улеснят работата на учителя при прилагане на индивидуален или диференциран подход в клас.

Нагоре