Български език и литература за 3 клас - С България в сърцето

Български език и литература за 3 клас - С България в сърцето

Каталожен №: G210397

Издателство: Даниела Убенова

Автори: Колектив

ISBN: 978-954-791-165-9

Година: 2013

Страници: 184

В наличност!
Цена нов: 
27,60 лв.

Описание на артикула:

Изданието за ученици, живеещи в чужбина, е разработено по Националната учебна програма на Министерство на образованието и науката в Република България и е одобрено със заповед № РД 09-1034/19.08.2013 г. на Министъра на образованието и науката. Програмата по български език и литература за 3. клас е адаптирана за деца на български граждани, които се обучават в чужбина. За удобство при преподаването хорариумът и учебните часове са описани в съдържанието в края на публикацията. За всеки тематично изведен урок е предвиден един учебен час. Изключения има при уроците за писмена работа, за които са предвидени допълнителни учебни часове, включени в месечното разпределение. 

Методическата разработка гарантира детайлно обхващане на yчебната програма с качествено и творчески разработена дидактична концепция. Оперативният подход интегрира логическото извеждане и подаване на новите знания в предметната област с практическото им приложение и надграждане в последователност до разгръщане на умение. Инструментариумът е създаден в едно книжно тяло, съобразено със спецификата на провеждане на обучението. По този начин изградено, изданието обхваща всички активности, включително и публикуваните традиционно в допънителна учебна тетрадка.

 

Нагоре