Български език за 3 клас

Български език за 3 клас

Каталожен №: G30024

Издателство: Анубис

Автори: Стойка Здравкова, Радка Влахова, Галя Христозова, Мая Сотирова, Мария Игнатова

В наличност!
Цена нов: 
17,33 лв.

Описание на артикула:

Учебният комплект се състои от учебник, три тетрадки и книга за учителя. Чрез него авторите реализират своята амбиция да направят един модерен и функционален учебник, който отговаря на някои основни изисквания:

подпомага бързото и леко формиране на езиковите понятия;

предлага достъпен начин за осмисляне на езиковата информация;

комбинира успешно науката за езика ( лингвистиката ) с методиката и педагогическата психология;

предлага разнообразни задачи, които развиват мисленето и изграждат речта;

съчетава усвояването на езиковите понятия с формиране на комуникативно-речевите умения.


От друга страна, той е интересен и достъпен за учениците, защото езиковите знания са свързани и подчинени на речта им, на формирането на техните речеви навици и на културата на общуване. Темите за развиване на тези умения са представени чрез диалог между героите, а не чрез обяснения, които са скучни и безинтересни за децата. Правилата и езиковата норма са  представени графично, таблично и са подкрепени с типични примери.

Нагоре