Чета и разбирам - Учебно помагало по български език и литература за 3 клас

Чета и разбирам - Учебно помагало по български език и литература за 3 клас

Каталожен №: G220624

Издателство: Булвест 2000

Автори: Георги Георгиев

Година: 2014

В наличност!
Цена нов: 
4,00 лв.

Описание на артикула:

Помагалото е предназначено за ученици от 3. клас. То има за цел да подпомогне развитието и усъвършенстването на уменията им да осмислят, да извличат и да тълкуват информация от различни източници – писмени текстове, таблици, диаграми, схеми и други изображения. Предложените текстове за четене с разбиране са от различни сфери на общуване – художествени, научнопопулярни, от бита, от медиите. Илюстрирани са с диаграми, таблици или снимки. Задачите измерват четири познавателни умения, ключови при работата на учениците с текста: - намиране и извличане на явно представена информация; - правене на преки изводи, които се подразбират в текста; - тълкуване и обобщаване на идеи и информация, представени в текста; - оценка на текста от гледна точка на неговото съдържание, стил и структура. Към всеки текст са формулирани по 11 задачи. От тях 4 са с избираем и 3 със свободен отговор. Те проверяват доколко учениците разбират текста, умеят да извличат информация от него и да я интерпретират. Включени са 4 задачи за проверка на знанията за изречение, за думите като части на речта и за значението на думите. Помагалото съдържа: - 12 тренировъчни теста, следващи учебното съдържание по български език и литература за 3. клас, които включват текст за четене с разбиране, задачи за разбиране и езикови задачи, свързани с изучаваното в момента учебно съдържание; - 5 обобщителни теста след всеки раздел; - 2 теста за входно и изходно равнище; - ключ с верните отговори на тестовите задачи и подробно указание за оценяване. Помагалото дава възможност за: - целенасочени занимания по четене, насочени към разбирането на характерните особености на текста; - проверка на равнището на овладяване на знанията по вече изучена урочна единица или раздел; - работа в часовете по задължителноизбираема подготовка; - работа в часовете по свободноизбираема подготовка; - работа в часовете за самоподготовка; - самостоятелна или домашна работа; - периодична проверка на уменията за разбиране, тълкуване и интерпретиране на текст.

Нагоре