Развитие на речта за 3 клас за ученици с увреден слух

Развитие на речта за 3 клас за ученици с увреден слух

Каталожен №: G220639

Издателство: Просвета

Автори: Неда Балканска, Петя Андреева, Севделина Джонгарска

ISBN: 978-954-013-033-0

Година: 2014

Страници: 100

В наличност!
Цена нов: 
38,67 лв.

Описание на артикула:

Учебникът е съобразен с държавните образователни изисквания и специалните учебни програми на МОН за деца с увреден слух. Продължава тенденцията на разширяване и усложняване на знанията и уменията от 1. и 2. клас. Паралелно се осъществява работата върху диалогичната и монологичната реч. Предлагат се разнообразни упражнения за провеждане на диалог, които подготвят децата за реални житейски ситуации. Към граматичните категории се включват всички продуктивни форми на множествено число на съществителните имена, съгласуването по род и число на прилагателни и съществителни имена, сегашно, минало и бъдеще време на изучаваните глаголи. По отношение на свързаната реч са предвидени упражнения за съставяне на разказ по зададен план. Включените текстове за изучаване са по-дълги, по-сложни и съответно задачите към тях изискват от децата по-прецизни умения за преразказ, предлагане на ново или избор на алтернативно заглавие.

Нагоре