Човекът и природата за 3 клас

Човекът и природата за 3 клас

Каталожен №: G30152

Издателство: Просвета

Автори: Лиляна Найденова, Мария Тодорова

ISBN: 978-954-01-2843-6

Година: 2014

Страници: 64

В наличност!
Цена нов: 
14,67 лв.
Употребяван: няма в наличност

Описание на артикула:

Отразени са всички подпомагащи ефективността на учебния процес препоръки на учителите. Разработени са всички теми от програмата за Човекът и природата в 3. клас в съответствие с възрастовите особености на учениците. Съдържанието на уроците създава условия за успешното формиране на всички понятия, предвидени в програмата. Основният текст е олекотен чрез съкращаване. Направени са размествания в някои уроци за по-голяма яснота. Избегнати са ненужни текстове. Илюстративният материал е прецизиран чрез подмяна или добавяне на снимки и коригиране на рисунки. В учебника са включени много въпроси, опити, задачи за самостоятелна работа и за проверка на усвоените интелектуални и практически умения на учениците. Електронната версия на учебника по Човекът и природата за 3.клас допълва онагледяването на съдържанието в хартиения учебник, без да го замества. Тя допринася за ефективност и яснота на преподаването и ангажира вниманието на учениците. Чрез видеоклипове, презентации, коментари са показани процеси и явления, които в клас не може да се онагледят. Включените ресурси улесняват работата на учителя. Чрез анимирани задачи се проверява разбирането на информацията.

Нагоре