Математика за 3 клас

Математика за 3 клас

Каталожен №: G30087

Издателство: Просвета

Автори: Ангелина Манова, Рени Рангелова, Юлияна Гарчева

ISBN: 978-954-012-899-3

Година: 2014

Страници: 128

В наличност!
Цена нов: 
20,00 лв.

Описание на артикула:

Учебникът е преработен, съобразно препоръките на учителите, работещи с него. Променени и осъвременени са текстовете и илюстрациите на задачи, което провокира интереса на учениците.

Запазен е оригиналният апарат за организиране  усвояването на знанията –  таблото на совата, в което кратко и достъпно е прeдставено новото учебно съдържание и което осигурява лесното ориентиране в учебния материал.

Изцяло преработени са уроците за групова работа.  Новите ясни условия на задачите, заедно с образците улесняват работата на учителя и учениците. Тези уроци са озаглавени „Работа в екип”. Чрез тях се разнообразява учебната дейност.

Учебникът съдейства за изграждане на стратегия на мислене, подпомага учениците да прилагат знанията и опита си в нови нестандартни ситуации.
В него са залегнали множество междупредметни връзки, които правят обучението атрактивно и практически насочено.
Включени са забавни задачи, както и упражнения с творчески характер.

Нагоре