Der Wundertopf - Учебник по немски език за 3 клас (първи чужд език)

Der Wundertopf - Учебник по немски език за 3 клас (първи чужд език)

Каталожен №: G170022

Издателство: Анубис

Автори: Росица Брезоева, Брита Камерер

ISBN: 978-954-426-646-2

Страници: 80

В наличност!
Цена нов: 
25,33 лв.

Описание на артикула:

Основни принципи на учебния комплект:

отворена концепция с възможности за прилагане на най-новите научни методико-дидактически схващания в областта на ранното чуждоезиково обучение;

съобразен с възрастовите особености на децата и стимулиращ общото развитие и фантазията им;

комуникативен, с много игрови ситуации, предразполагащ към вживяване в ролята на говорещо немски език дете;

с реалистични и фантастични лица и със симулиращи реалността игрови езикови ситуации;

отчитащ социокултурната среда на децата и даващ знания за страната – носител на езика;

включващ в процеса на учене всички сетива и с имплицитно представена граматика;

базиращ се на знанията по роден език и другите предмети, изучавани в училище;

с лексика, граматически структури и изречения-образци, съобразени с Учебната програма 
по немски език за 3. клас на МОН за СОУ;

с разнообразни видове текстове (диалогични и монологични, автентични и дидактизирани) съобразно Учебната програма по немски език за 3. клас на МОН;

покриващ хорариума от 96 учебни часа, предвидени от Учебната програма по немски език за 3. клас на МОН;

с възможности за допълнителна работа в часове от ЗИП и/или СИП съгласно Учебния план на МОН за СОУ;

с приложения в учебника: "Празници и традиции“, "Минути за приказки“ и двуезичен азбучен речник.

Нагоре