Dominoes 4 - Учебник по английски език за 1-4 клас (първи чужд език)

Dominoes 4 - Учебник по английски език за 1-4 клас (първи чужд език)

Каталожен №: G170562

Издателство: Летера

Автори: Мария Георгиева, Лиляна Грозданова, Мариета Недкова

ISBN: 978-954-516-367-8

Страници: 56

Няма в наличност!

Описание на артикула:

Четвърто ниво от учебна система по английски език, І ЧЕ, РЧО

Учебното съдържание е подходящо за хорариум от 160 учебни часа.

Предимства на системата:
Включените теми са съобразени с интересите и възможностите на малките ученици и техния реален и въображаем свят, системата се опира на герои и ситуации, познати на децата у нас.

Граматичните рубрики са кратки и построени така, че учениците сами да могат да открият правилото, да го упражнят, осмислят и запомнят трайно.

Лексиката се въвежда плавно, първо чрез активиране на стари знания.

Системата е комуникативно ориентирана и подготвя учениците за реално общуване от самото начало на учебния процес.

Развлекателна и забавна система – чрез множество закачливи ситуации, песни, игри, стихчета и весели герои децата усвояват езиковите структури по естествен път в процеса на играта.

Включени са приказки, представени чрез поредица от илюстрации, като пълният текст е записан на аудиокасета.

 

 

 

Нагоре