Freeway - Компактдиск по английски език за 4 клас

Freeway - Компактдиск по английски език за 4 клас

Каталожен №: G170605

Издателство: Булвест 2000

Автори: Румяна Атанасова, Николина Цветкова, Надя Стоянова

В наличност!
Цена нов: 
4,80 лв.

Описание на артикула:

Аудиокасетата (компакдискът) е съставна част от учебната система Freeway за преподаване на английски език в четвърти клас. Тя съдържа пълните текстове, предназначени за слушане, както и текстовете за четене, включени в учебника. Диалогичната реч е обогатена с допълнителни фрази и междуметия от живия език, несъдържащи се в учебника, с което тя се доближава до реалното общуване. 

Артистичното изпълнение на диалозите от деца на близка до героите възраст допринася до голяма степен за естетизацията на учебния процес. 
Звукозаписите са изцяло съобразени с възможностите на децата и изискванията на учебната програма. 

Работата с тези звуконосители е неразделна част от работата по развитието на умението за слушане - едно от четирите основни езикови умения, както и цялостното овладяване на чуждия език. Чрез тях учениците могат да чуят добри произносителни и интонационни образци за подражание.

Нагоре