Помагалник по английски език за 3-7 клас

Помагалник по английски език за 3-7 клас

Каталожен №: G2000071

Издателство: Домино

Автори: Колектив

ISBN: 978-954-651-229-1

Година: 2012

В наличност!
Цена нов: 
5,00 лв.

Описание на артикула:

Помагалото е предназначено за ученици от 3 до 7 клас, които изучават английски език. В съдържанието му са включени следните теми: Неопределителен/Определителен член; Множествено число на съществителните имена. Неправилни форми за мн. ч.; Местоимения: лични; притежателни; относителни; показателни; Сравнителни степени на прилагателните имена и наречията. Сравнителна и превъзходна степен с -er/-est (особености при добавне на -er/-est ). Сравнителна и превъзходна степен с more/most . Неправилни форми за сравняване на прилагателни и наречия. Времена в английския език: сегашно просто; сегашно продължително; бъдеще просто; минало просто; минало продължително; сегашно перфектно – използва се за, характерни думи или фрази, положително изречение, въпросително изречение, отрицателно изречение, особености, изключения; Спомагателни глаголи. Модални глаголи; Специални въпроси; Числителни: бройни, редни; Съюзи; Предлози: за време, за място и посока, други - употреба, пример; Притежателна форма: I и II вариант; Произношение: особености при произнасянето на някои букви; особености при произнасянето на някои комбинации от букви; Думи и изрази, които лесно могат да се объркат; Количество: броими; неброими; пример; значение.

Нагоре