Читанка за 4 клас за ученици, живеещи в чужбина

Читанка за 4 клас за ученици, живеещи в чужбина

Каталожен №: G200988

Издателство: Булвест 2000

Автори: Татяна Борисова, Екатерина Котова, Катя Никова, Николина Димитрова

ISBN: 978-954-180-870-2

Година: 2013

Страници: 68

В наличност!
Цена нов: 
10,13 лв.

Описание на артикула:

Читанката за 4 клас развива заложените в читанките за предходните класове идеи, обогатявайки уменията за правилно четене и възприемане на прочетеното, за осмисляне на съдържанието и за проследяване на точната интонация и темп в процеса на четене. В изданието са подбрани текстове, групирани в тематични цикли, а въпросите и задачите към тях са от различни тип, за да препратят вниманието на четвъртокласниците към разнообразни страни на художествения текст. Читанката е съобразена с адаптираната учебна програма на учениците от 4 клас, живеещи в чужбина.

Нагоре