Тетрадка № 1 по български език за 4 клас за ученици, живеещи в чужбина

  • Издателство: Булвест 2000
  • Автори: Екатерина Котова, Катя Никова, Николина Димитрова, Татяна Борисова
  • ISBN номер: 978-954-180-879-5
  • Страници: 52
  • Година: 2013

В наличност

Цена за нов:
6,83 лв.
Описание на артикула
Тетрадката заема важна част от учебния комплект по български език и литература за четвъртокласници, които се обучават по адаптирана учебна програма в чужбина. Изданието влияе положително върху прехода от теоретични знания към практични умения при работа с езиковите единици, които са част от учебния план. Упражненията в тетрадката допълват уроците от помагалото по български език, като разширяват, затвърждават и задълбочават усвоените знания. Задачите са степенувани не само по вид, а и по трудност, като към по-сложните от тях са посочени и допълнителни разяснения, съпътствани от подсещащи думи, рисунки, букви. Тетрадка №1 поставя началото на задълбочената работа по предмета, която е допълнително разгърната в следващата тетрадка №2.
Условия за доставка

Информация за условията на доставка - менажира се от админа CMS блок - Детайлна страница на продукт - условия за доставка

Условия за плащане

Информация за условията на плащане - менажира се от админа CMS блок - Детайлна страница на продукт - условия за плащане

Контакти

Контактна инфорамция в детайлна страница на продукт - менажира се от админа CMS блок - Детайлна страница на продукт - таб контакти