Учебно помагало по български език и литература за 4 клас - Чета и разбирам

Учебно помагало по български език и литература за  4 клас - Чета и разбирам

Каталожен №: G200895

Издателство: Булвест 2000

Автори: Георги Георгиев

ISBN: 978-954-180-861-0

Година: 2013

Страници: 56

В наличност!
Цена нов: 
4,00 лв.

Описание на артикула:

Помагалото е предназначено за ученици от 4. клас. То има за цел да подпомогне развитието и усъвършенстването на уменията на четвъртокласниците да осмислят, да извличат и да тълкуват информация от различни източници – писмени текстове, таблици, диаграми, схеми и други изображения.
Предложените текстове за четене с разбиране са от различни сфери на общуване – художествени, научнопопулярни, биографични, географски, исторически и други. Илюстрирани са с диаграми, таблици или снимки. Предложени са и различни в организационно отношение видове текст – непрекъснат, прекъснат, текст от няколко относително самостоятелни части.

Задачите, формулирани към всеки тип текст, измерват четири познавателни умения, ключови при работата на четвъртокласниците с текста:

намиране и извличане на явно представена информация;

правене на преки изводи, които се подразбират в текста;

тълкуване и обобщаване на идеи и информация, представени в текста;

оценка на текста от гледна точка на неговото съдържание, стил и структура.

Помагалото съдържа:

- 11 тренировъчни теста, следващи учебното съдържание по български език и литература за 4. клас, които включват текст за четене с разбиране, задачи за разбиране и езикови задачи, свързани с изучаваното в момента учебно съдържание;

- 3 обобщителни теста след всеки раздел;

- 5 финални теста, съобразени с изискванията на МОН за Националното външно оценяване по български език и литература – 4. клас;

- ключ с верните отговори на тестовите задачи и подробно указание за оценяване.

Помагалото дава възможност за:

- проверка на нивото на овладяване на знанията по вече изучена урочна единица или раздел;

- самостоятелна или домашна работа;

- периодична проверка на развитието на уменията за разбиране, тълкуване и интерпретиране на текст;

- целенасочена и активна подготовка в рамките на няколко часа в края на учебната година преди Националното външно оценяване.

 

Нагоре