Човекът и обществото за 4 клас

Човекът и обществото за 4 клас

Каталожен №: G40144

Издателство: Просвета

Автори: Мария Радева, Мария Манева

ISBN: 978-954-013-087-3

Година: 2014

Страници: 80

В наличност!
Цена нов: 
13,33 лв.

Описание на артикула:

Човекът и обществото в 4. клас надгражда и разширява знанията за българската природа, родното минало и съвременна България. Обновеният учебник е актуализиран и олекотен съобразно препоръки на водещи учители, на родители, на експерти и общественици. Промените насърчават прилагането на интерактивни методи и подходи в обучението, улесняват подготовката на децата и успешното им представяне на външното оценяване.

Редуцирането на броя на темите за нови знания дава възможност за повече упражнения, преговор и извънурочни дейности.

Редакцията на текстовете и избягването на сложни понятия улеснява четвъртокласниците в разбирането и осмислянето на учебното съдържание.

Обновените въпроси и задачи към уроците насърчават децата да мислят и да изразяват собствено мнение, да работят в екип и да осъществяват малки учебни проекти.

Нови цветни снимки и исторически карти съдействат за отлично онагледяване на текста и възприемане на посланията на учебника и учебната програма.

Обновеният учебник е ефективен инструмент за възпитаване на малките ученици в отговорно отношение към българската природа, в родолюбие и уважение към културното наследство на България, в активно гражданско поведение.

 

Нагоре