Книга за учителя по човекът и обществото за 4 клас

Книга за учителя по човекът и обществото за 4 клас

Каталожен №: G40147

Издателство: Просвета

Автори: Мария Радева, Мария Манева

ISBN: 978-954-01-2633-3

Страници: 96

В наличност!
Цена нов: 
5,00 лв.

Описание на артикула:

Книгата е с обновена структура и съдържание, отговарящи на съвременните педагогически изисквания за организиране на учебния процес.
- Съдържа анализ на целите на предмета и на учебното съдържание по раздели, таблици върху потенциала на учебника за осъществяване на очакваните резултати, дейностите и междупредметните връзки, годишно разпределение, методически идеи за разработване на всеки урок.
- Единният, практически ориентиран модел на разработките изяснява целите, понятията, методите, познавателната дейност, предлага примерен план на урока и допълнителни ресурси, сред които множество интернет сайтове за учителя и учениците.
- Ясно откроените етапи и съдържателни акценти на методичните единици и прецизно формулираните въпроси и задачи за учениците улесняват преподавателя в планирането и в осъществяването на програмните цели.
- Разнообразието от варианти и педагогически подходи, ориентирани към проблемността и диалогичността, осигурява провеждане на динамично интерактивно обучение.

 

Нагоре