Супер тестове по човекът и обществото за 4 клас

Супер тестове по човекът и обществото за 4 клас

Каталожен №: G220953

Издателство: Скорпио

Автори: Галина Любенова

ISBN: 954-792-626-8

В наличност!
Цена нов: 
2,80 лв.

Описание на артикула:

В резултат на обучението по учебния предмет "Човекът и обществото" в края на началния етап на основната образователна степен ученикът трябва да владее определен набор от знания, умения, отношения в културно-образователната област "Обществени науки и гражданско образование". Въпросите са подредени по раздели и урочни теми, съобразени са с ДОИ по учебните предмети "Човек и общество", "Околен свят" и "Роден край", както итестове за подготовка за външно оценяване, в които има включени въпроси от "Безопасност на движението" и "Гражданска защита"."
От автора

Нагоре