Човекът и природата за 4 клас

Човекът и природата за 4 клас

Каталожен №: G40170

Издателство: Булвест 2000

Автори: Максим Максимов, Ани Епитропова

ISBN: 978-954-180-434-6

Страници: 92

В наличност!
Цена нов: 
13,33 лв.
Употребяван: няма в наличност

Описание на артикула:

В процеса на обучението учениците усвояват знания за обекти от неживата и от живата природа, за човека и неговото здраве. Те придобиват умения да наблюдават природата, да извършват прости опити, да правят изводи и заключения. В съзнанието им се изгражда представа за целостта на природата и за нейното многообразие. Важна цел на обучението е формирането на отношения за опазване на околната среда и собственото здраве на детето.

Нагоре