Домашен бит и техника за 4 клас

Домашен бит и техника за 4 клас

Каталожен №: G40205

Издателство: Бит и техника

Автори: Тодорка Николова, Светла Ананиева, Валентин Ананиев, Силвия Гърневска

ISBN: 978-954-941-220-8

Страници: 54

В наличност!
Цена нов: 
12,00 лв.

Описание на артикула:

Учебникът съдържа 32 теми в съответствие с броя на учебните часове, предвидени в плана за четвърти клас. Темите са подредени така, че да съответстват на годишните сезони, традиционните празници, на осъществяването на вътрешнопредметните и междупредметните връзки. Този ред не е задължителен и може да бъде променен по преценка на учителя. Всички теми имат единна структура, която включва: наименование на темата, фотография на изделието, необходимите материали и инструменти, информационно-дискусионна част, опитно-изследователска част, информационно-технологична част, графичен технологичен план (графично изобразена технология), практическа задача и задача за работа в екип, тестване, оценяване и коригиране на изделието. Отделните структурни елементи са откроени цветово, обозначени са с подходящи знаци, където е необходимо, са придружени от обяснителни текстове, въпроси и препратки към литературни източници. В средата на книжното тяло са включени номерирани приложения от хартия и картон.

Нагоре