Информационни технологии за 4 клас + диск

Информационни технологии за 4 клас + диск

Каталожен №: G40207

Издателство: Изкуства

Автори: Румяна Папанчева, Красимира Димитрова, Искра Пеева, Яна Маврова

ISBN: 978-954-946-343-9

Година: 2014

Страници: 48

В наличност!
Цена нов: 
12,00 лв.

Описание на артикула:

Учебното съдържание е структурирано в тематични групи, както следва: запознаване с компютърната система; работа с изображения; работа с клавиатура и въвеждане на текст; работа със звук и видео, проектна работа, комбиниране на различни видове информация и електронна комуникация и работа в Интернет. Различните раздели са цветово означени за по-лесна ориентация. 

Чрез илюстрации и текстово описание са представени алгоритми за работа с различни програми и техните инструменти. Включени са разнообразни задачи за изпълнение от учениците, целящи затвърдяване на знания, развиване на творческо мислене и повишаване на мотивацията за работа с нови технологии. 
Основни акценти при разработване на съдържанието е използване на проектен подход, търсене на интердисциплинарни връзки, поставяне на творчески задачи. В хода на обучение за работа с информационни технологии учениците се запознават с програмите MS PowerPoint, Movie Maker, Photo Scape, Sound Recorder.  

Образователният софтуерен пакет ИТИ-4 съдържа много упражнения в електронен вид и електронен учебник към тях с инструкции и помощ за изпълнението им. Пакетът е десктоп приложение, поддържащо многопотребителски интерфейс. Всеки ученик избира свой аватар и потребителско име, чрез които влиза в системата и работи по свои проекти. Пакетът ИТИ поддържа портфолио за работата на всеки ученик, което осигурява възможност за реално оценяване на формираните знания и умения.
Максималният броя потребители на един компютър отговаря на броя активирани потребителски ключове*. С всяко учебно помагало ученикът получава два ключа за активация (за активиране на пакета у дома и в училище). Освен индивидуални, за по-удобна работа, издателство ,„Изкуства“ предлага и училищни лицензи за 5, 10, 15 и 20 потребители на един компютър. 
Учениците формират знания за файловата система и организация на данните при операционна система Windows и работят с програмата Paint за Windows 7 или Windows 8. Работят с програмите MS Word и MS PowerPoint от Microsoft Office 2010. Упражненията са съвместими с работа с пакетите MS Office 2007 и 2013. За изпълнение на поставените задачи трябва да се инсталират програмите Movie Maker, Skype, Photo Scape. 
Докато софтуерните продукти ИТИ-1 и ИТИ-2 дават директен достъп до упражненията, то при инсталиране на пакета ИТИ-4 се създава лична папка на ученика, от която той сам достъпва упражненията като отваря нужните файлове. Пакетът ИТИ-4 съдържа електронен учебник, в който са описани задачите за изпълнени, дадени са указания към тях, включена е видео-помощ. 


 *Ключът за активация дава възможност за работа с пакета до 1.09 на следващата учебна година. Например, при активиране на ключ в периода 1.06.2014 до 31.05.2015 година се получава достъп за работа с пакета до 1.09.2015 г.

Изисквания към компютърната система:


• Операционна система Windows 7 или Windows 8.
• Необходим софтуер:
• Microsoft Office 2007, 2010 или 2013.
• MS Paint
• Movie Maker (http://windows.microsoft.com/bg-bg/windows/get-movie-maker-download)
• Photo Scape (http://www.photoscape.org/ps/main/download.php)
• Skype
• Необходима памет:
• Свободно дисково пространство за инсталиране на продукта ИТИ-3: 700МВ и по 250МВ за всеки регистриран потребител. Примерно за работа на 1 ученик са необходими 1GB, за работа на 2 ученици са необходими 1,2GB свободна памет.


Нагоре