Изобразително изкуство за 4 клас

Изобразително изкуство за 4 клас

Каталожен №: G40192

Издателство: Просвета

Автори: Лучия Ангелова, Пламен Легкоступ

ISBN: 978-954-012-235-9

Година: 2011

Страници: 92

В наличност!
Цена нов: 
12,00 лв.

Описание на артикула:

Учебникът обобщава овладените знания, умения и отношения от предходните класове.
- Затвърдява и разширява знанията на учениците в сферата на естетичното и красивото, като се засилват връзките и общуването им с произведения на изкуството.
- Предложените 16 тематични области покриват 48-те учебни часа и петте ядра на учебната програма.
- Всяка тематична област синтезира няколко ядра на учебното съдържание. Информационната част обобщава учебния материал в началния етап на основното образование и поднася новите знания. Операционната част съдържа коректно поставени въпроси и задачи, които целят както усвояването на нови знания, така и проверка и затвърдяване на вече наученото. Част от задачите са с повишена трудност и покриват повече от едно ниво на учебното съдържание.
- Материята е поднесена забавно, често чрез използване на игрови и исторически подход.
- Диагностиката – входяща, междинна и изходяща – заема значително място в структурата на учебника. Междинната диагностика се провежда постоянно в почти всички тематични области, а изходящата е насочена към обобщаването на наученото в началния етап на образованието.

 

Нагоре