Математика за 4 клас

Математика за 4 клас

Каталожен №: G40089

Издателство: Просвета

Автори: Ангелина Манова, Рени Рангелова, Юлияна Гарчева

ISBN: 978-954-012-228-1

Година: 2011

Страници: 136

В наличност!
Цена нов: 
18,67 лв.

Описание на артикула:

Учебникът насърчава учениците към изследване, проверяване, дискутиране и групово учене. Изграден е върху следните основни положения:
- Оригиналният апарат за организиране на усвояването на знанията, представен чрез таблото на совичката, в което кратко и ясно е представено новото учебно съдържание и което осигурява лесното ориентиране в учебния материал.
- Съдейства за изграждане на стратегия на мислене като контрапункт на репродуцирането на знания.
- Насочва дейността на учениците към разсъждаване и ги подпомага да учат и да прилагат знанията и опита си в нови нестандартни ситуации.
- Съдейства за формиране на междупредметни връзки.
- Илюстративният материал в учебника се доближава до детето, за да го въведе естествено и непринудено в света на математиката. Анализът на илюстрирани житейски ситуации помага на учениците да мислят математически, а дискутирането им ги прави самоуверени.
- Теоретичната информация в учебника е сведена до минимум. Увеличен е относителният дял на самостоятелното възприемане на знанията в процеса на самата учебна дейност.
- Забавните задачи и начинът на поднасяне на математическите знания поддържат интереса и мотивацията на учениците.
- Включени са упражнения с творчески характер за съставяне и преобразуване на текстови задачи. Чрез търсене на различни решения се създават условия за развиване на творческите способности и познавателните интереси на учениците.
- Геометричният материал се изучава в единство с аритметичния.
- Предложени са идеи за използване на различни форми на организация на учебния процес. Присъствието на задачи за групова учебна дейност в обобщителните уроци е своеобразна провокация за разнообразяване на учебната дейност.

 

Нагоре