Сто теста по математика за 4 клас

Сто теста по математика за 4 клас

Каталожен №: G200846

Издателство: Летера

Автори: Силвия Марушкина

ISBN: 978-954-516-985-4

Година: 2012

Страници: 112

В наличност!
Цена нов: 
6,00 лв.

Описание на артикула:

Помагалото е предназначено за ученици, както и за учители, които преподават в 4. клас. Съдържа 500 тестови задачи. Всеки тест има по пет задачи. Част от тях са от зат ворен тип с възможни отговори, от които само един е верен. Има и задачи от отворен тип, при които ученикът сам формулира отговора си. Задачите са подбрани така, че да подпомогнат учи- телите при контрола на знанията на децата в часовете по математика, от една страна, а от друга – да улеснят учениците в подготовката и реализацията на знанията им по време на националното външно оценяване. Сложността на задачите е балансирана, както и съ- отношението на задачите от затворен и отворен тип. Помагалото е в съответствие с учебната програ- ма по математика за 4. клас и с новите изисквания на МОМН за външното оценяване.

Нагоре