Табло по музика за 4 клас

Табло по музика за 4 клас

Каталожен №: G230246

Издателство: Булвест 2000

ISBN: 978-954-18-0950-1

Година: 2015

В наличност!
Цена нов: 
7,00 лв.
Употребяван: няма в наличност

Описание на артикула:

Таблото е двустранно с размери 100/70 см. Тематично то е свързано с изучаваното учебно съдържание по музика в 4 клас. Основно място в него е отделено на музикалните инструменти, като са включени и такива, с които учениците се запознават във втори и трети клас. Целта е по-пълното представяне на музикалния инструментариум. Така учениците в 4 клас ще имат възможност не само да се запознаят с даден инструмент, но и с начина на свирене на него.

Чрез темата „Инструментални състави” четвъртокласниците ще осмислят функциите и същността на различни инструментални формации. Темата може да бъде повод за дискусия и за споделяне ни личен опит на учениците относно познанията за инструментални групи и състави.
Метрумите и схематичната информация за музикалната писменост, включени в таблото, са познати от учебника за 4 клас, но в този формат и така поднесени те концентрират вниманието на целия клас, когато се акцентира върху някои понятия и функционалност на музикални знаци и понятия.
Таблото е подходящо за фронтална работа през цялата година.

Нагоре