Тестови задачи и упражнения за 4 клас

Тестови задачи и упражнения за 4 клас

Каталожен №: G40221

Издателство: Просвета

Автори: Румяна Танкова

ISBN: 978-954-011-822-2

Страници: 228

Няма в наличност!
Нов:
няма в наличност
Употребяван: няма в наличност

Описание на артикула:

Помагалото осигурява:

За учениците
- Самопроверка на знанията по темите от съответните учебни предмети.
- Проверка за покриване на държавните образователни изисквания за учебно съдържание в края на началния етап чрез обобщителни варианти за годишен преговор.
- Самооценка на знанията по съответните учебни предмети чрез дадените отговори на тестови задачи.

За учителите
- Улесняване и разнообразяване на работата за контрол и проверка на постигнатите резултати от учениците след всяка изучена тема.
- Анализиране на типични грешки и пропуски в знанията и възможност за прилагане на индивидуален подход към всяко дете.
- Проверка на уменията на учениците за творческо прилагане на знанията чрез упражнения в рубриката "Какво още трябва да знам и да мога".

За родителите
- Възможност сами и за кратко време да получат реална представа за степента на подготовка на ученика.

Авторите са утвърдени специалисти по методика на преподаването. Участвали са в написването на учебници и учебни помагала за 1.-4. клас.

 

 

Нагоре