Росинка - Учебник по руски език за 4 клас (първи чужд език)

Росинка - Учебник по руски език за 4 клас (първи чужд език)

Каталожен №: G170414

Издателство: Булвест 2000

Автори: Лиляна Изворска, Галя Лилова, Анна Атанасова

ISBN: 978-954-180-482-7

Страници: 100

В наличност!
Цена нов: 
25,33 лв.

Описание на артикула:

Учебникът е част от цялостна система за овладяване на езика в начална степен - трета година на обучение.

Изборът на темите в него е подчинен на идеята за личностно ориентирано обучение, което съответства на реалните интереси и възможности на децата и стимулира инициатива и самостоятелност. Тематиката способства също така за разбиране, възприемане на чуждия свят и развитие на качества, предпоставящи в перспектива способности за адаптация към поликултурното европейско общество.

Разнообразните по жанр автентични текстове са близки до ежедневната употреба на езика, отразяват руската култура и със своята образност и информативност, заедно със системата от задачи към тях, развиват интереса към четене, а така също мисленето и речта на учениците.

 

 

Нагоре