Български език за 5. клас (по новата програма)

Български език за 5. клас (по новата програма)

Каталожен №: G290656

Издателство: Даниела Убенова

Автори: Цецка Петрова

ISBN: 978-954-791-227-4

Година: 2017

Страници: 88

В наличност!
Цена нов: 
9,60 лв.

Описание на артикула:

Учебникът по български език за 5. клас е с обогатени дидактични ресурси. Предназначен е за общообразователна подготовка по български език за 5. клас и обхваща в цялост учебната програма на Министерството на образованието и науката, влизаща в сила от 2016–2017 учебна година. Целите, поставени в учебната програма, се постигат чрез ясно изградена методическа концепция, разработена в: 

- 43 урочни модула (предвидени за 30 учебни часа нови знания и 41 учебни часа за упражнения);
- 4 обобщителни урочни единици;
- 4 урочни единици за текущ контрол и проверка на тестови принцип, изведени от единна текстова база чрез междупредметна връзка с обучението по литература за отразяване ниво на функционална грамотност;
- 1 урочна единица за годишен преговор в единна мотивационно логическа обвързаност, предвидена за разгръщане в 4 учебни часа;
- 2 учебни часа са оставени в резерв на преподавателя.

Нагоре