Как се пише? Справочни таблици по български език за 5. клас (по новата програма)

Как се пише? Справочни таблици по български език за 5. клас (по новата програма)

Каталожен №: 280008

Издателство: БГ Учебник

Автори: Павлина Върбанова, Петя Маркова

ISBN: 978-619-187-016-5

Година: 2016

Страници: 8 ламинирани

В наличност!
Цена нов: 
4,90 лв.

Описание на артикула:

Ламинираните таблици са част от учебния комплект по български език за 5. клас на издателство „БГ Учебник“. Той е разработен по новата учебна програма, утвърдена със Заповед № РД 09-1857 от 17.12.2015 г. на министъра на образованието и науката, и включва още:

В таблиците синтезирано и прегледно е представен най-важният учебен материал за петокласниците: видове морфеми, морфемен анализ, глаголни времена, спрежение на глагола, лично и притежателно местоимение, части на изречението и др.

Включени са и много практически съвети, които помагат на учениците:

  • • да разграничават езиковите категории, например: минало свършено и минало несвършено време; наречие и предлог; непряко допълнение и несъгласувано определение;
  • • да разграничават морфемите и да определят вида им при морфемния анализ;
  • • да употребяват правилно възвратното притежателно местоимение;
  • • да определят частите на изречението.

Значително място е отделено и на правописните правила, които са свързани с изучавания езиков материал и са придружени от разяснения и съвети за прилагането им, например:

  • • А или Ъ; О или У в корена на думите;
  • • Й или И в окончанието на думите;
  • • употреба на бройната форма и на обикновената форма за мн.ч.;
  • • употреба на пълния и краткия член при имената;
  • • употреба на предлозите в/във и с/със.

Нагоре