Човекът и природата за 5. клас (по новата програма)

Човекът и природата за 5. клас (по новата програма)

Каталожен №: G290093

Издателство: Просвета

Автори: Мая Гайдарова, Стефан Манев, Илиян Илиев, Ренета Петкова

ISBN: 978-954-013-181-8

Година: 2017

Страници: 156

В наличност!
Цена нов: 
17,07 лв.

Описание на артикула:

Одобрен със заповед № РД 09-1557/08.02.2017 г.

Учебникът съдържа разнообразни видове уроци: за нови знания; за практически дейности (лабораторни уроци, упражнения, дискусии, екскурзии, разработване на проекти); за преговор и обобщение; за контрол и оценка; за самоконтрол и самооценка.
Учебникът е богато илюстриран и с висока степен на интеграция между физичното, химичното и биологичното учебно знание. Отразява съвременните постижения на природните науки в достъпен вид за ученици в 5. клас. В уроците са вложени елементи на изследователския, на проблемния и на еволюционния подход. Включени са множество лабораторни и домашни опити и задачи. Има редица упражнения с използване на интернет, както и творчески задачи, свързани с актуални проблеми за опазване на околната среда и човешкото здраве и измерване на различни величини във всекидневието.

Нагоре