Тестове по човекът и природата, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование, физика и астрономия за проверка на входното и изходното ниво на учениците в 5 - 7 клас

Тестове по човекът и природата, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование, физика и астрономия за проверка на входното и изходното ниво на учениците в 5 - 7 клас

Каталожен №: G220977

Издателство: Просвета

Автори: Георги Георгиев, Йорданка Димова, Ирена Иванова, Лиляна Боянова, Красимир Николов, Ивайло Ушагелов

ISBN: 978-954-012-964-8

Година: 2014

Страници: 48

В наличност!
Цена нов: 
3,90 лв.

Описание на артикула:

Всеки тест съдържа 2 части:

- първа част - дванайсет задачи с избираем отговор (правилният отговор е само един от четири възможни);

- втора част - три задачи с кратък свободен отговор (оставено е празно място, за да се запише отговорът).


Тестовете за входно ниво проверяват в каква степен са усвоени основни понятия, факти и закономерности, необходими за надграждане през учебната година. Тестовете за изходно ниво проверяват знанията, уменията и компетенциите, придобити през учебната година, и изискани от учебната програма за съответния клас.

 

Нагоре