Учебно помагало по професионално ориентиране за 5 клас - Портфолио + CD

Учебно помагало по професионално ориентиране за 5 клас - Портфолио + CD

Каталожен №: G230281

Издателство: Бит и техника

Автори: Тодорка Николова, Гергана Ананиева

ISBN: 978-954-941-248-2

Година: 2015

В наличност!
Цена нов: 
7,90 лв.

Описание на артикула:

Учебното помагало съдържа систематизиран набор от информация, задачи, упражнения и техники за подпомагане процеса на ранно професионално ориентиране, избор на следваща степен на образование и формиране на базова представа у ученика за неговата бъдеща професионална реализация.То предлага последователен подход при усвояване и изграждане на знания и умения в областта на личностното и професионално развитие с възможност за проследяване персоналния напредък на ученика.

Успоредно с това портфолиото:
- развива у детето важни навици за рефлексия и самооценка, поставяне и постигане на цели, планиране и организиране на учебната дейност;
- стимулира самостоятелната работа, активното поведение и инициативността;
- поддържа интереса към учебната дейност и формира положително отношение към образованието и труда.

Нагоре