Атлас по география и икономика за 5. клас (по новата програма)

Атлас по география и икономика за 5. клас (по новата програма)

Каталожен №: 290160

Издателство: Домино

ISBN: 978-954-651-162-1

Година: 2016

Страници: 48

В наличност!
Цена нов: 
4,90 лв.

Описание на артикула:

Съдържа информация за:

- История на географията: велики географски открития.
- Географска информация: правила за ориентиране; градусна мрежа; разделяне на Земята на полукълба по меридиана (Гринуич) и екватора; елементи на карта; видове географски карти (според мащаба; според съдържанието); начини за представяне на съдържанието на картите (способи за картографиране).
- Планетата Земя: Земята - планета от Слънчевата система; движението на Земята (около Слънцето, около оста си); часови пояси; строеж на Земята; континенти и океани; брегови форми.
- Строеж на Земята (вулкан; тектонични плочи; движение на тектоничните плочи; земно и водно полукълбо; минерали; брегови форми; земни форми; вкаменелости; образуване на атол; външни обвивки на Земята; надморска височина; полезни изкопаеми).
- География на природата: скали и минерали; форми на релеф; надморска височина; климатични пояси; води на Земята; приливи и отливи; водосборен басейн на река; видове устия на реки, меандър; водни ресурси; почви и растителност; защитени територии; природни зони; животни и растения, характерни за съответната природна зона.
- География на обществото и стопанството: политическа карта на света; Европейски съюз; брой на население; гъстота на население; раси и езикови семейства; религии; миграция; форми на управление; земеделие; индустрия; транспорт; индекс на човешкото развитие; туризъм.
- Африка: природногеографска карта; води; климат; природни зони; население; политическа карта; стопанство; Египет; Република Южна Африка.
- Антарктида: природногеографска карта.
- Подробна легенда.

Нагоре