Тетрадка по география и икономика за 5. клас (по новата програма)

Тетрадка по география и икономика за 5. клас (по новата програма)

Каталожен №: 270986

Издателство: Булвест 2000

Автори: Румен Пенин, Валентина Стоянова

ISBN: 978-954-18-0966-2

Година: 2016

Страници: 64

В наличност!
Цена нов: 
5,50 лв.

Описание на артикула:

Тетрадка към учебник по география за 5. клас.

Тетрадката е създадена с цел да подпомогне усвояването и задълбочаването на знанията за най-древната и удивителна наука – географията. В нея е предложена система от задачи към всеки урок от учебника. С нейна помощ след всеки урок ученикът ще може да отговори на различни по трудност въпроси, да реши разнообразни занимателни задачи и тестове, да създава и играе интересни географски игри, да провери и оцени знанията си.

В тетрадката са разработени задачи за:
- възпроизвеждане на знания, усвоени по учебния материал във всеки учебен час;
- изучаване и сравняване на географски обекти и явления, за откриване и познаване на пространственото им разположение и характеристики;
- разчитане и използване на географска информация;
- съставяне на различни географски текстове;
- прилагане на умения за обобщаване, за проявяване на находчивост, за творческо мислене;
- извършване на проучвателна дейности и др.

Предложена е и система от задачи за проверка и самооценяване на равнището на овладяване на знанията и уменията. 

Тетрадката е ценен помощник както на ученика в неговата работа в клас и вкъщи, така и на учителя при практическото реализиране на учебното съдържание и оценката на постиженията на ученика.

Нагоре