Изобразително изкуство за 5 клас (по старата програма)

Изобразително изкуство за 5 клас (по старата програма)

Каталожен №: G50142

Издателство: Просвета

Автори: Петер Цанев, Ралица Карапантева, Димитър Димитров, Галя Страшилова

ISBN: 978-954-011-841-3

Година: 2011

Страници: 120

Няма в наличност!
Нов:
няма в наличност
Употребяван: няма в наличност

Описание на артикула:

Учебното съдържание е разработено на базата на оригинални задачи, които обхващат широк спектър от изобразителни дейности. Включените проблеми са обединени от идеята да формират по увлекателен и запомнящ се начин основни представи както за класическите видове и жанрове в изобразителното изкуство, така и за съществуващото многообразие от естетически феномени в сферата на съвременната визуална култура и изкуство.
Методическата структура на учебника дава възможност на учителя да работи свободно на няколко равнища в зависимост от индивидуалните творчески способности на учениците и от различията в нивото на тяхната художествена информираност и изобразителна компетентност.
Разпределението на учебното съдържание е построено така, че да улесни работата с учебника. За по-голяма яснота учебните проблеми и задачи са обособени според основния акцент, който имат по отношение на съответните обобщаващи ядра на учебното съдържание.

Нагоре