Чета с разбиране за 5. клас (по новата програма)

Чета с разбиране за 5. клас (по новата програма)

Каталожен №: 280059

Издателство: Рива

Автори: Мария Бунева, Диана Алексиева, Светла Атанасова

ISBN: 978-954-320-567-7

Година: 2016

Страници: 40

В наличност!
Цена нов: 
3,50 лв.

Описание на артикула:

- Помагалото „Чета с разбиране“ е съобразено с положителния международен опит при оценяване на уменията на учениците за работа с текст.

- С текстовете и задачите към тях се проверява първата от ключовите компетентности от европейската референтна рамка – владеенето на родния език и възможността за пълноценно възприемане и разбиране на текста.

- Текстовете са от различни сфери на общуването и от различни жанрове. Те дават възможностда бъдат проверени езиковите компетентности и познавателните възможности на учениците; уменията им да разбират, анализират и възпроизвеждат текст, съобразено с Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността.

- Включени са тестови задачи с избираем отговор и задачи със свободен отговор.

Нагоре