Литература за 5. клас. Като по учебник - теория, упражнения, тестове (по новата програма)

Литература за 5. клас. Като по учебник - теория, упражнения, тестове (по новата програма)

Каталожен №: 270968

Издателство: Маре

Автори: Весела Кръстева

ISBN: 978-619-704-514-7

Година: 2016

Страници: 140

В наличност!
Цена нов: 
9,00 лв.

Описание на артикула:

Учебното помагало на д-р Весела Кръстева включва кратки обзорни статии и интерпретации на творбите, включени в новата учебна програма за 5. клас, утвърдена от МОН за 2016/2017 г. Литературните разработки са съобразени с най-съществените моменти от програмата, насочени към "овладяване на базисни знания, умения и отношения, свързани с митологията, фолклора и литературата и с изграждането на литературни и социокултурни компетентности на ученика".
Теоретичните статии дават възможност на учениците да осмислят същността на изучавания материал. Помагалото следва познатия модел за създаване на анализ: наблюдения върху художествената постройка на творбата, сюжета, героите, конфликтите, използваните изразни средства и похвати. Така учениците достигат с лекота до посланията на автора, развиват аналитично мислене и изграждат умения за подбор на аргументи от творбата в подкрепа на заявената теза. Формират лично мнение и оценъчна позиция.
Книгата съдържа още 65 литературни въпроси и задачи с място за отговори и 16 текста върху изучавания материал, които дават възможност за системна проверка на знанията на обучаваните. В края на помагалото са поместени отговорите на литературните тестове.

Нагоре