Литература за 5. клас (по новата програма)

Литература за 5. клас (по новата програма)

Каталожен №: G290214

Издателство: Булвест 2000

Автори: Мария Герджикова, Олга Попова, Илияна Кръстева

ISBN: 978-954-181-013-2

Година: 2017

Страници: 240

В наличност!
Цена нов: 
14,67 лв.

Описание на артикула:

Одобрен със заповед № РД 09-1473/08.02.2017 г.

Учебникът предлага:

- Пълна урочна система към всички теми от Програмата – върху художествените текстове и върху писмените и устните текстове за развиване на комуникативни умения;
- Функционални рубрики, логически обвързани и с практическа насоченост;
- Методически апарат, насочен към формирането на умения – за разчитане на художествен текст и осмисляне на посланията му, за формиране на собствено мнение, за самостоятелно учене, за изразяване чрез творчество;
- Възможност за проверка, оценка и самооценка на постиженията.

Информацията в Учебника е структурирана така, че ученици и учители да могат бързо и лесно да се ориентират в отделните съдържателни ядра на урочните разработки.

Нагоре