Книга за учителя по математика за 5. клас (по новата програма)

Книга за учителя по математика за 5. клас (по новата програма)

Каталожен №: 290343

Издателство: Просвета Плюс

Автори: Юлия Нинова, Снежинка Матакиева, Станислава Петкова, Николай Райков

ISBN: 978-619-222-006-8

Година: 2017

Страници: 144

В наличност!
Цена нов: 
9,00 лв.

Описание на артикула:

Книга за учителя към учебник по математика за 5. клас.

Книгата за учителя е част от учебния комплект по математика за 5. клас Тя е ценно методическо помагало за учителя, което съдържа следните структурни компоненти:    

  • Количествено разпределение по теми на видовете уроци и видовете задачи
  • Примерни разработки на темите по уроци


Методическите бележки по всяка тема включват:

– Очаквани резултати (Извлечение от ДОС) в края на учебната година
– Таблично извлечение от учебната програма по учебно съдържание, което има пряко отношение към съдържанието на разглежданата тема.   
– Методически бележки по уроци


Методическите бележки по всеки от уроците имат следната структура:

І. За учителя

Посочва се каква е основната образователна цел на урока, какво трябва да се очаква от учениците след изучаването на темата/урока, за какво са необходими тези знания, какво трябва да се преговори преди изучаването на темата/урока.

ІІ. Работа с учениците (ход на урока)

Описва се примерна реализация на урока.
– Таблица, в която са систематизирани  компетентности като очаквани резултати от обучението, декомпозирани по теми, формирането или поддържането на които се осъществява с всеки конкретен урок.

  • Примерно годишно тематично разпределение

Нагоре