Книга за учителя по математика за 5. клас (по новата програма)

Книга за учителя по математика за 5. клас (по новата програма)

Каталожен №: 290344

Издателство: Просвета-АзБуки

Автори: Татяна Аргирова, Вера Ковачева, София Димитрова

ISBN: 978-954-360-105-9

Година: 2017

Страници: 108

В наличност!
Цена нов: 
9,00 лв.

Описание на артикула:

Книга за учителя към учебник по математика за 5. клас.

Книгата за учителя съдържа обща характеристика на учебника за 5. клас и целите на обучението по математика за този клас. Структурирана е при строго спазване на последователността на темите в учебната програма. Отделено е място за всички нови понятия, включени в програмата. Подробно са представени темите от учебната програма за този клас и връзките между тях. Особено внимание е отделено на трудните за петокласниците обратни задачи от лице на триъгълник. Представени са различни идеи за изясняване на едно и също учебно съдържание, свързано с геометричните фигури, което дава по-големи възможности на учениците да го осмислят и разберат.
Включени са и примерни контролни работи по теми в два варианта, което улеснява учителя при подготовката му за провеждане на самостоятелната работа на учениците.
Книгата за учителя съдържа още „Примерно годишно разпределение” по теми, тип и номер на урока и по месеци.
Книгата за учителя съдържа още „Годишно тематично разпределение”. То е структурирано съгласно изискванията на МОН. Съдържа пореден номер, учебна седмица, тема на урочната единица, очаквани компетентности като резултати от обучението, нови понятия, контекст и дейност за всяка урочна единица, както и методи и форми на оценяване.

Нагоре