Сборник по математика за 5 клас - Знам и мога

Сборник по математика за 5 клас - Знам и мога

Каталожен №: G50064

Издателство: Летера

Автори: Мария Гайдарова, Калина Ангелова, Красимира Чеканова

Няма в наличност!
Нов:
няма в наличност

Описание на артикула:

Учебното помагало съответства на най-новата учебна програма за 5. клас, ЗП, и съдържа необходимия обем знания от задължителния учебен материал съгласно ДОИ на МОН.

Над 600 задачи и 310 тестови въпроса

“Споделяме своя професионален опит, изхождайки от непрекъснатия пряк контакт с учениците, и желанието ни те да се почувстват сигурни, можещи, знаещи в света на математиката”
Авторите

Предимства:
• Сборникът е предназначен за всички, които искат да положат основа за успешното представяне на изпита след 7. клас.
• Разработен е от екип опитни преподаватели.
• Сборникът е предназначен за учители и ученици, защото е подходящ за приложение в ежедневната работа и достигане на образователните стандарти.
• Улеснява и родителите, които подкрепят активно развитието на своите деца.
• В помощ на учителя и ученика има указания за работа с тестовете и критерии за оценяване.
• Съдържа 31 теми с по един тест от 10 въпроса към всяка тема, 4 обобщителни теста и тест за изходно ниво.
• Всяка тема е структурирана в три части: 
– теоретична част с решени ключови задачи и примери;
– задачи за самостоятелна работа с дадени упътвания или решения, както и отговори;
– тест с отговори.
• Учебният материал и задачите са онагледени с множество чертежи, таблици, илюстрации.

Структуриран е в следните основни теми:
• Дробни числа. Десетични дроби (въвеждане на основни понятия, основни аритметични действия с дроби и различни техни приложения при решаване на практически задачи).
• Геометрични фигури и тела (задълбочаване на знанията за равнинни фигури, формиране на понятия, свързани с пространствените тела).
• Делимост.
• Обикновени дроби (основни действия, понятието процент и част от число като непосредствено приложение на десетични и обикновени дроби).
• Текстови задачи (акцентира се на въвеждане на части от числото 1 и на понятието процент).
• Отговори на всички задачи от контролните работи и тестовете, както и подробни упътвания или решения на повечето от тях.

Цели: 
• Да даде необходимата подготовка на учениците за новата форма на оценяване чрез тест.
• Да изгради критерии за самооценка на постигнатите резултати.
• Да подпомогне усвояването на необходимия обем знания от задължителния учебен материал съгласно ДОИ.
• Да формира добра мотивация и интерес за придобиване на математически знания и умения.
• Да спомогне за формиране на качества като самостоятелност, наблюдателност, концентрация, памет, способност за вземане на решения.

Резултати: 
• Пълноценна подготовка на учениците и по-добри резултати в учебния процес, на тестови форми на проверка на знания, умения и компетентности.
• Умения за самостоятелна работа и проверка на постигнатите резултати чрез самооценка.
• Насочване към усвояване на необходимия обем знания и умения чрез ясни указания, критерии за оценяване и препоръки в зависимост от показаните резултати.
• Диагностициране на допуснати пропуски.
• Логистиката на подбраните задачи, начинът и формата на изложение формират самостоятелност и мотивация, развиват наблюдателността на учениците, тяхната концентрация и памет.

Нагоре