Сборник задачи по математика за 5. клас (по новата програма)

Сборник задачи по математика за 5. клас (по новата програма)

Каталожен №: 271021

Издателство: Просвета

Автори: Пенка Нинкова, Мария Лилкова, Таня Стоева

ISBN: 978-954-01-3172-6

Година: 2016

Страници: 304

В наличност!
Цена нов: 
12,00 лв.

Описание на артикула:

Преработен в съответствие с новия държавен образователен стандарт и новата учебна програма по математика за 5. клас, влезли в сила от учебната 2016/2017 г., сборникът запазва своята основна роля – да улеснява усвояването на математическите знания от петокласниците и да развива тяхното логическо и творческо мислене. Специално за 2016/2017 г. това учебно помагало ще бъде незаменим помощник на учителя за преподаване по новата учебна програма със старите учебници. Сборникът предлага 1325 задачи, подредени тематично. Структуриран е така, че да може да се работи по темите едновременно с изучаването им в училище.

Всяка тема съдържа:

- Кратка справочна част с основните понятия и твърдения.

- Задачи от група А, които са достъпни за всички ученици и служат за усвояване и затвърждаване на основни знания и умения;

- Задачи от група Б, предназначени за постигане на много добро и отлично владеене и осмисляне на учебния материал. Задачите са подходящи за работа както в задължителните учебни часове, така и в избираемите учебни часове.

- Задачи от група В за ученици с повишен интерес към математиката за усъвършенстване на творческото им мислене и въображение. Подходящи са за работа във факултативните учебни часове за подготовка за математически състезания и олимпиади.

В сборника са включени и два варианта на 10 теми за проверка на знанията, които може да се използват успешно за самоконтрол и самооценка на постиженията на учениците. Подборът и разнообразният формат на задачите дават възможност не само за усвояване и затвърждаване на учебния материал по математика, но и за развиване на способностите на всеки ученик за четене и разбиране на информация, зададена по различен начин. В последния раздел  са дадени отговори, упътване или кратко решение на задачите. 

Приложението на математическите знания в ситуации, близки до заобикалящата ни действителност, прави математиката интересна и мотивира учениците за учене.

Нагоре