Тетрадка № 1 по математика за 5. клас (по новата програма)

Тетрадка № 1 по математика за 5. клас (по новата програма)

Каталожен №: 280019

Издателство: Просвета

Автори: Мария Лилкова, Таня Стоева, Пенка Нинкова, Станимира Ставрева-Нейчева

ISBN: 978-954-01-3175-7

Година: 2016

Страници: 36

В наличност!
Цена нов: 
2,90 лв.

Описание на артикула:

Учебната тетрадка е разработена в съответствие с държавния образователен стандарт за общообразователна подготовка и новата учебна програма по математика за 5. клас, която е в сила от 2016 г. Предназначена е за разширяване и задълбочаване на знанията по математика на учениците от 5. клас, свързани с разделите „Начален преговор”, „Делимост”, „Обикновени дроби” и „Събиране и изваждане на десетични дроби”. 

Включени са разнообразни по съдържание и форма задачи, които имат тренировъчен характер. Използвани са различни схеми, таблици и други графични средства, стимулиращи любознателността и интереса на учениците. 

Дадени са стъпките за решаване на някои от задачите, с което не само се улеснява усвояването на знанията по математика, но се изграждат и умения за правилно записване и подреждане на решенията. Тетрадката съдържа и текстови задачи, чрез които се показва всекидневната приложимост на математическите знания в различни житейски ситуации. Използвани са интересни идеи за развиване на съобразителността и творческото мислене на учениците. 

Към някои уроци за обобщение е предложена игра „Математическа щафета”, чрез която по забавен начин се систематизират и затвърдяват знанията и уменията на учениците. 

В тетрадката е предложена примерна тема за класна работа, с която учениците ще актуализират знанията, придобити през първия учебен срок. Тетрадката може да се използва от учениците както в учебния час, така и при самоподготовката им вкъщи. Използването на това помагало през учебната 2016/2017 г. ще улесни трайното овладяване на учебното съдържание по математика за 5. клас по новата учебна програма със старите учебници.

Нагоре