Музика за 5. клас (по новата програма)

Музика за 5. клас (по новата програма)

Каталожен №: G290113

Издателство: Просвета

Автори: Вяра Сотирова, Росица Драганова, Галунка Калоферова, Здравка Матеева

ISBN: 978-954-013-236-5

Година: 2017

Страници: 104

В наличност!
Цена нов: 
13,33 лв.

Описание на артикула:

Одобрен със заповед № РД 09-1541/08.02.2017 г.

Съдържанието на учебника е структурирано в раздели, всеки от които започва със снимки и въпроси за наблюдение в извънучилищна обучаваща среда – нов елемент в учебната програма.
Рубриките „Основни знания”, „Онагледяваща схема”, „Ново понятие”, „Пояснителен текст и допълнителна информация”, „Речник на непознати думи”, „Музика за изпълнение” и „Музика за слушане” са подчинени на логичния преход от една към друга тема, с постепенно усложняване, възможност за затвърдяване на понятията и усъвършенстване на уменията.
Учениците са поставени в активна позиция, провокиран е техния интерес, креативност, творчески потенциал, разширява се кръгозорът им. Музиката за пеене и за слушане е интересна и разнообразна. Формулирани са въпроси и задачи, които изискват проучване и изпълнение на разнообразни практически дейности. Всички задачи и дейности са проверени в реална среда с ученици, на които авторите преподават.

Нагоре