Deutsch Treff - Учебник по немски език за 5 клас (втори чужд език)

Deutsch Treff - Учебник по немски език за 5 клас (втори чужд език)

Каталожен №: G170057

Издателство: Летера

Автори: Любов Мавродиева, Венцислава Дикова, Кристина Кудлинска-Станкулова

ISBN: 978-954-516-618-1

Страници: 92

В наличност!
Цена употребяван: 
10,50 лв.

Описание на артикула:

Всеки учебен комплект е предвиден за хорариум от 60 учебни часа.

Учебното съдържание предполага в края на 6. клас да се достигне ниво А1 от Общата европейска езикова рамка.

Всеки учебник съдържа 9 урока, изградени на тематичен принцип. Урокът започва с въвеждащ в темата колаж от текстове и снимки. По този начин темата се ситуира в немскоезична среда.

Учебникът и работната тетрадка предлагат разнообразни задачи и упражнения, които балансирано изграждат лексически и граматични навици и речеви умения. Задачите в учебника служат предимно за представяне на езиковите явления, а тези в работната тетрадка имат преди всичко тренировъчен характер и подготвят приложението на наученото в речевата дейност. 

Учебникът съдържа 3 преговорни урока – Stopp 1, 2, 3, които, от една страна, задълбочават работата с оригинални текстове и спомагат за развиване на необходимите за това стратегии, а от друга – чрез различни игри дават възможност да се повтори и приложи наученото в нов контекст.

Преговорните уроци предлагат на учениците тестове за самостоятелна проверка на знанията и уменията.

С рубриката Das kannst du в края на всеки урок се въвеждат елементи на портфолиото като инструмент за самооценка и осмисляне на собственото учене.

Обзорните граматични таблици и азбучният речник с превод на български на думите дават възможност за самостоятелна работа при решаването на речеви задачи.

 

Нагоре