Учебна тетрадка по български език за 5. клас (по новата програма)

Учебна тетрадка по български език за 5. клас (по новата програма)

Каталожен №: 280054

Издателство: Просвета

Автори: Весела Михайлова, Йовка Тишева, Руска Станчева, Борислав Борисов

ISBN: 978-954-01-3205-1

Година: 2016

Страници: 96

В наличност!
Цена нов: 
4,90 лв.

Описание на артикула:

Тетрадката към новия учебник на издателство „Просвета“ по български език е създадена в съответствие с държавния образователен стандарт за общообразователната подготовка по български език и литература и учебната програма, влезли в сила през 2016 г. Тя дава отлична възможност да се затвърдят знанията на учениците и реално да се повиши равнището на тяхната езикова и комуникативна компетентност. Помагалото може да се използва през цялата учебна година както в процеса на работата в клас – за текуща подготовка и оценяване, така и при самоподготовката на учениците вкъщи, защото съдържа задачи, които са:

- повече от 300, разпределени в 26 теми в точно съответствие с темите от учебника;

- насочени както към овладяване на лингвистичната информация, така и към прилагане на знанията в речевата практика;

- разнообразни от гледна точка на дейността, която трябва да извършват учениците – за конструиране, за трансформиране, за класифициране и систематизация по различни признаци, за решаване на езикови проблеми, за коригиране и редактиране и др.;

- различни по форма – с избираем и със свободен отговор по подобие на задачите от изпитния формат за националното външно оценяване в 7. клас;

- с различна степен на трудност, което позволява в работата реално да се приложи индивидуален подход към учениците.

Нагоре