Български език за 6. клас (по новата програма)

Български език за 6. клас (по новата програма)

Каталожен №: G290626

Издателство: Просвета

Автори: Весела Михайлова, Йовка Тишева, Руска Станчева, Борислав Борисов

ISBN: 978-954-013-316-4

Година: 2017

Страници: 104

В наличност!
Цена нов: 
17,33 лв.

Описание на артикула:

Учебникът отразява най-добрите методически практики, като съчетава утвърдения в българското училище опит с нови, доказали своята ефективност подходи. Отличава се със следните предимства:

- достъпност и прецизност при представянето на научната информация в пълно съответствие с учебната програма;
- алгоритмизиране на предвидените от програмата дейности, свързани с анализ, откриване и отстраняване на грешки спрямо книжовноезиковата норма, както и с възприемане и създаване на текст;
- отлични възможности за затвърдяване на придобитите знания и умения чрез уроците за упражнение, включващи над 300 различни по трудност и по тип задачи;
- отличен графичен дизайн и система от илюстрации, която подпомага осмислянето на лингвистичната информация.

Нагоре