Български език за 6 клас (по старата програма)

Български език за 6 клас (по старата програма)

Каталожен №: G60004

Издателство: Просвета

Автори: Милена Васева, Весела Михайлова

ISBN: 978-954-011-987-8

Година: 2011

Страници: 144

Няма в наличност!
Нов:
няма в наличност
Употребяван: няма в наличност

Описание на артикула:

Учебникът съдържа 28 теми за нови знания, подредени в пет раздела. Включени са 2 теми за преговор, една за упражнение и една за обобщение. Всяка тема е разработена на два разтвора. Първият представя лингвистичната информация по съответната тема, като разполагането на материала на лява и на дясна страница е функционално обусловено и свързано. Това може лесно да се види от общото за урока заглавие и подзаглавията, които означават подтемата съответно на лява и на дясна страница. В допълнителните колони към урочните статии е изведена полезна за практическите умения на учениците информация, която е представена в няколко рубрики: Важно, Припомни си, Полезно е да знаеш, Полезни съвети. Към всеки урок има рубрика Знам и мога, която също е разположена на разтвор и в която са включени два блока задачи – тестови задачи с изборен отговор и задачи с отворен отговор. Задачите предвиждат упражнения за анализ и разпознаване на заложените в урока понятия; упражнения за продуциране на текстове по зададени параметри и упражнения за трансформиране на отделни езикови елементи и на цялостни текстове.

Учебникът е съобразен с новите правила за правопис и пунктуация.

 

 

 

Нагоре