Справочник по български език за учениците от 4. до 7. клас

Справочник по български език за учениците от 4. до 7. клас

Каталожен №: 290321

Издателство: Макрос

Автори: Светла Коева

ISBN: 602040

Страници: 64

В наличност!
Цена нов: 
4,00 лв.

Описание на артикула:

Светла Коева е български езиковед, доктор по филология (структурна, приложна и математическа лингвистика) и старши научен сътрудник II степен в Института за български език при БАН, където е ръководител на Секцията по компютърна лингвистика. Председател на българската асоциация по компютърна лингвистика.

Чете лекционните курсове Увод в компютърната лингвистика и Съвременни лингвистични теории в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и Синтаксис на българския език в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Автор е на пет книги, студии и статии, свързани с формалното описание на българския език на морфологично и синтактично равнище. През последните пет години Светла Коева е ръководител на три международни научни проекта, свързани с компютърната обработка на естествените езици. Автор на книги по български език и практическа граматика.

Нагоре