Тест по български език за 6 и 7 клас

Тест по български език за 6 и 7 клас

Каталожен №: G190014

Издателство: Веди

Автори: Елена Митева и колектив

ISBN: 978-954-885-710-9

Страници: 260

В наличност!
Цена нов: 
15,00 лв.

Описание на артикула:

В книгата са обособени разделите:

Звукова система на българския език. Звукови промени

Морфемен състав на думата. Словообразуване. Правопис

Части на речта. Самостойни и несамостойни думи

Просто изречение. Части на изречението. Видове прости изречения

Сложно изречение. Видове сложни изречения. Пунктуация

Цитиране

Видове думи според лексикалното им значение. Фразеологизми

Текст. Стил

Нагоре