Тестове по география и икономика за 6 клас (ново преработено издание)

Тестове по география и икономика за 6 клас (ново преработено издание)

Каталожен №: G230363

Издателство: Анубис

Автори: Антон Попов, Петър Славейков, Иван Чолеев, Живко Желев

ISBN: 978-954-426-797-1

Година: 2015

Страници: 72

Няма в наличност!

Описание на артикула:

„Тестове по география и икономика за 6. клас“ е ново, преработено издание, което ще подпомогне работата на ученика и учителя с цел постигане на по-висока ефективност в процеса на обучение по предмета. По всяка тема за нови знания от учебното съдържание е предвиден тест. Задачите в него съответстват на структурата на урочната статия – към всеки основен момент от урока са предвидени задачи, чрез които могат да се проверят постиженията на учениците в рамките на 10 до 15 минути. В края на помагалото са поместени верните отговори на задачите.


Помагалото е предназначено:

 • за ученика, защото подпомага работата му в клас, в различни форми на обучение както и вкъщи за самоподготовка и самопроверка
 • за учителя, защото му служи за бърза проверка на придобитите знания и умения от учениците по всяка тема, за диференцирана работа в клас, за поставяне на домашна работа, за обобщение и контрол

Тестовете са подходящи: 

 • за работа в часовете за нови знания
 • за работа в часовете за тематично, годишно обобщение и контрол 
 • за поставяне на домашна работа 
 • за индивидуална и диференцирана работа с учениците
 • за проверка на изходното ниво в края на учебната година

Тестовите задачи са от различен тип:

 • с избираем отговор
 • с отворен отговор
 • за установяване на съответствие в двойка от понятия 
 • за подреждане на обекти по зададени критерии и белези 
 • за съотнасяне на понятие към съответстващата му характеристика 
 • за разпознаване на обекти по карта, картосхема или фотос

Системната работа с помагалото гарантира формиране на трайни знания и умения по учебния предмет и подпомага процесите на:

 • затвърдяването, възпроизвеждането, усвояването и прилагането на основните понятия, факти и закономерности от изучавания материал 
 • надграждането и формирането на нови специфични географски умения за работа с карти, схеми, диаграми и таблици, разпознаване на обекти по карта, анализ на климатограми, хидрограми и др.
 • създаването на кратък текст, с който се характеризира географски обект по зададен план

Ново в помагалото са задачите за разработване на кратка писмена характеристика на континент, държава, река, хидро- или климатограма. Обособени са графично на отделна страница, което създава условия за приятна и резултатна работа. С тези задачи се проверяват знанията, уменията и компетентностите на учениците за създаване на текст с кратка географска характеристика на обект по алгоритъм. 

Изданието е съобразено с учебната програма по география и икономика в 6. клас и може да допълва и разнообразява успешно работата с учебника и атласа. 


Помагалото е надежден инструмент, който подпомага постигането на главната цел на обучението – формиране на географска култура на ученика в 6. клас.

Нагоре